گالری تصاویر

مردم سرزمینم!   من برای شما همیشه همان عزّتم، همانی که از سیزده سالگی در تماشاخانه‌های لاله‌زار با تشویق‌های شما بزرگ شده‌ام... همانی که همراه شما با درد‌های ایران بسیار گریسته‌ام و با شادی‌‌هایش لبخندها زده‌ام... برای شما من همیشه همان عزّتم... بچه‌ای از سنگلج...