نوشیدنی‌های گرم

... بتهوون، سپیده­‌دمان بیدار می‌شد و بی‌آنکه وقت تلف کند به کار می‌پرداخت. صبحانه‌اش فنجانی قهوه بود که خودش با وسواس آن را آماده می‌کرد. اعتقاد داشت که برای هر فنجان، شصت دانه‌ی قهوه لازم است و اغلب آنها را یکی یکی می‌شمرد تا کم و زیاد نباشد... . (آداب روزانه، Currey, Mason) شما صبح‌تان را با کدام نوشیدنی گرم و کجا آغاز می‌کنید؟

چون قهوه به دست گیرد آن حبِّ نبات | از عکسِ رُخش قهوه شود آب حیات (شاطر عباس صبوحی)