فینگر فود و سوشی

... چینی‌­ها بر این اعتقاد هستند که مواد خوراکی را تا می‌­توانند به صورت اصلی و طبیعی نگه دارند و هیچ ماده‌­ای بر مزه و عطر دیگر مواد سایه نیندازد. آشپزهای چینی این شیوه را در امتداد مفهوم فلسفی تائو (tao) در زمینه­‌ی خورد و خوراک می­‌دانند. یعنی جهان دستگاهی است که در