کاناپه بیسکوییت و پنیر

فینگر فود و سوشی


ترکیبی از بیسکوئیت و پنیر مزه‌دار شده.

این فینگرفود، طعم ساده و آشنای صبحانه‌های کودکی را می‌دهد.

منوی فینگر فود و سوشی