اخبار

| دورِ دوم دیوار آجری و سیمانی |

| دورِ دوم دیوار آجری و سیمانی |
پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷ [آرشیو اخبار ...]

داخلِ باغ‌فردوس (موزه‌سینما) که می‌شوی، کافیست تا به انتهای سمت راست خود نگاه‌کنی. کافه‌سینما (درست بالای سالن سینماتوگراف) انتظارت را می‌کشد.

به گزارش روابط‌‌عمومی کافه‌سینما، دیوارِ آجری، دیوارِ سیمانی و دیوارِ آزاد، دیوارهائی‌هستند در کافه‌سینما(کافه‌گالری‌باغ‌فردوس) که نجواهای‌عاشقانه‌ی زیادی شنیده‌اند. ‌‎از بارِ غمِ سکوتِ پشتِ‌میزنشین‌های تنها، فرونریخته‌اند که هیچ بلکه با‌ شادیِ‌میهمانانِ‌جشن‌ها استوارتر شده‌اند.
و اینک در دومین دور نمایش آئار هنری روی دیوارهای کافه‌سینما، نمایش آثار نیمامنصوری به انتخاب رامین سعیدیان با عنوان «دستْ‌هایت» روی دیوارسیمانی و نمایش آثار میتراترابی روی دیوارِ آجریِ کافه‌سینما با عنوان «بازتاب» تا ۱۷ فروردین‌ماه ادامه‌خواهد داشت.

... و حالا به سمتِ بهار می‌رویم. دست در دستِ توئی که هزاران بهار در دست‌هایت پنهان داری.

گزارش تصویری

تصاویر مربوط به خبر