مسئولیت‌های اجتماعی

مجله‌تهران، ماهنامه‌ی اجتماعی‌فرهنگی با گستره توزیع سراسری است که توسط بخش‌خصوصی با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی احسان میراب‌زاده منتشر می‌شود. نخستین شماره‌ی این ماهنامه، مهرماه سال 1394 در همزمانیِ تقویمی عید سعید غدیرخم با جشن مهرگان به روی دکه‌های روزنامه‌فروشی رفت. 

مجله‌تهران

حمایت از انتشار مجله‌تهران

حمایت از انتشار مجله‌تهران
دوشنبه ۶ مهر ۱۳۹۴ [مسئولیت‌های اجتماعی ...]

مجله‌تهران، ماهنامه‌ی اجتماعی‌فرهنگی با گستره توزیع سراسری است که توسط بخش‌خصوصی با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی احسان میراب‌زاده منتشر می‌شود. نخستین شماره‌ی این ماهنامه، مهرماه سال 1394 در همزمانیِ تقویمی عید سعید غدیرخم با جشن مهرگان به روی دکه‌های روزنامه‌فروشی رفت. 

مجله‌تهران، ماهنامه‌ی اجتماعی‌فرهنگی با گستره توزیع سراسری است که توسط بخش‌خصوصی با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی احسان میراب‌زاده منتشر می‌شود. نخستین شماره‌ی این ماهنامه، مهرماه سال 1394 در همزمانیِ تقویمی عید سعید غدیرخم با جشن مهرگان به روی دکه‌های روزنامه‌فروشی رفت. 
نشانه‌نوشته‌ی مجله‌تهران (Logo) توسط صداقت جباری، خوشنویسی و طراحی شده و صفحه‌آرائی (Layout) براساس رویکرد مجله، «عکس‌محور» طراحی شده‌است. مجله‌تهران، می‌کوشد تا با بهره‌گرفتن از عکاسی مستند اجتماعی، پیامش را به طیف بیشتری از مخاطبان در گروه‌های مختلف سِنّی عرضه‌کند و تاثیرگذاری‌اش را بر مجله‌خوانی افزایش دهد. رسم‌الخط مجله تهران، براساس مصوبات فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی است. 
شماره شاپای مجله‌تهران 2423-768X ، قطع آن 2۹ × 21 سانتیمتر و چاپ آن چهاررنگ است. دسترسی به مجله‌تهران در فضای مجازی از طریق آی‌دی Tehranmag امکان‌پذیر است.

گزارش تصویری

گالری تصاویر