مسئولیت‌های اجتماعی

کافه‌سینما از همان بدو تاسیس تاکنون، در راستای حمایت از بیماران سرطانی،‌ همواره در زمره‌ی حامیان مالی موسسه خیریه بهنام دهش‌پور بوده است.

حمایت از موسسه خیریه بهنام دهش‌پور

حمایت از موسسه خیریه بهنام دهش‌پور

حمایت از موسسه خیریه بهنام دهش‌پور
دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۲ [مسئولیت‌های اجتماعی ...]

کافه‌سینما از همان بدو تاسیس تاکنون، در راستای حمایت از بیماران سرطانی،‌ همواره در زمره‌ی حامیان مالی موسسه خیریه بهنام دهش‌پور بوده است.

نام این موسسه برگرفته از اسم جوانی است که پایه های این موسسه، در راستای تلاش‌های بی وقفه او در آخرین سال زندگی اش شکل گرفت. بهنام دهش پور، جوانی بود که در سال1371 و در هفدهمین سال زندگی خود به سرطان کبد مبتلا شد. او سه سال با نیرویی شگفت‌انگیز با این بیماری مبارزه کرد ولی به رغم معالجات فراوان در داخل و خارج از کشور در 21 سالگی عمر کوتاه اما پر ثمرش به پایان رسید... .
ارائه خدمات درمانی و حمایتی در سطح استانداردهای بین‌المللی به بیماران مبتلا به سرطان و خانواده آنان بدون محدودیت سن، ملیت، مذهب، جنسیت، نوع و مرحله بیماری سرطان و کمک به تجهیز بیمارستان های دانشگاهی، اهداف کلان موسسه خیریه بهنام دهش‌پور است که کافه‌سینما با درک مسئولیت اجتماعی خویش و با حمایت منظم و مستمر از این موسسه، توانسته است تمام مشتریانش را در این فرایند نیکوکارانه و خیرخواهانه مشارکت دهد.