چای لیمو و عسل

نوشیدنی‌های گرم

شهریار: سن یاریمین قاصدی سن ایلش سنه چای دمیشم (تو قاصدِ یارم هستی، بنشین برایت چای سفارش داده ام)

منوی مرتبط

از سفارش این موارد لذت ببرید