کاناپه زیتون

فینگر فود و سوشی


ترکیبی از نانِ تارت، سالسای زیتون، پنیر بلوچیز و گوجه چری.

نان تارت این محصول، تولیدی در آشپزخانه‌ی کاناپه است و براساس سفارش تولید شده و از هیچ ماده‌ی نگهدارنده‌ای در آن استفاده نمی‌شود. سالسای زیتون، برگرفته از نوعی پیش‌غذای ایتالیائی به نام بروسِکتا (Bruschetta) است. 

منوی فینگر فود و سوشی