سوشی فتوماکی

فینگر فود و سوشی


سیوید، برنج سوشی، پنیر فیلادلفیا، خیار، سالمون دودی، کِرپ

این سوشی، طعم و حسی از تازگی دارد که مطمئناً آن‌را خیلی دوست خواهید داشت.

منوی فینگر فود و سوشی