فشن سوشی

فینگر فود و سوشی


سیوید، برنج سوشی، پنیر، آووکادو، سالمون دودی، دانه‌ی سیاه و کنجد

این سوشی، طراحی سرآشپز کاناپه است. نام آن به خاطر ظاهر آن است.

منوی فینگر فود و سوشی