رول ژامبون کرپ

فینگر فود و سوشی


ترکیبی از نان کرپ، ژامبون، پنیر مزه‌دارشده، خیار و تره.

این نوع فینگرفود ترکیبی از مزه‌های فرانسوی و ایتالیائی دارد. نان کِرپ (Kreip) که بسیار هم نازک است از ریشه‌ی لاتین به معنی «پیچاندن» گرفته‌شده است. ترکیبات این محصول در نان کرپ، پیچیده می‌شود.

منوی فینگر فود و سوشی