قهوه ترک

نوشیدنی‌های گرم

چون قهوه به دست گیرد آن حبِّ نبات | از عکسِ رُخش قهوه شود آب حیات (شاطر عباس صبوحی)


چون قهوه به دست گیرد آن حبِّ نبات | از عکسِ رُخش قهوه شود آب حیات (شاطر عباس صبوحی)

چون قهوه به دست گیرد آن حبِّ نبات | از عکسِ رُخش قهوه شود آب حیات (شاطر عباس صبوحی) 2

منوی نوشیدنی‌های گرم