لاته ماکیاتو

نوشیدنی‌های گرم

چون قهوه به دست گیرد آن حبِّ نبات | از عکسِ رُخش قهوه شود آب حیات (شاطر عباس صبوحی)