فینگر فود و سوشی

... چینی‌­ها بر این اعتقاد هستند که مواد خوراکی را تا می‌­توانند به صورت اصلی و طبیعی نگه دارند و هیچ ماده‌­ای بر مزه و عطر دیگر مواد سایه نیندازد. آشپزهای چینی این شیوه را در امتداد مفهوم فلسفی تائو (tao) در زمینه­‌ی خورد و خوراک می­‌دانند. یعنی جهان دستگاهی است که در آن هر چیزی جایگاه و کارکرد خاص خود را دارد و انسان زمانی خوشبخت است که این جهان را چنان که هست بپذیرد نه آنکه بکوشد هستی را دگرگون کند و ترکیب تازه­‌ای از عناصر آن به وجود آورد. این گفته‌­ی چینی­‌ها را نیز البته نباید در آشپزی چینی به معنای حقیقی آن تعبیر کرد. (مستطاب آشپزی؛ نجف دریابندری و فهیمه راستکار؛ نشر کارنامه)

سوشی؛ پیروی از طبیعت