منوی موزیک

 موزیک های محبوب و خاطره انگیز محیط کافه را برایتان در قالب منوی موزیک، اینجا می گذاریم

| گل می گفت: چه می شد پس از من بماند بویم؟ ماه گفت می شود آیا پس از من بماند نورم؟ آدمی گفت: من که می روم آوازهایم می ماند با شما.شعری از پابلو آنتونیو کوادرا |