میان وعده‌ها

... اسکات فیتزجرالد درواقع بیشتر شب‌ها با زلدا در شهر پرسه می‌زدند و از این کافه به آن کافه می‌رفتند. روش کار حقیقی‌اش چنین بود که یکباره بر کار متمرکز می‌شد و بی‌وقفه هفت هشت هزار کلمه می‌نوشت... . (آداب روزانه، Mason Curray) | شما با یه میان‌وعده‌ی سَبُک توی کافه چطورین؟